Skip to main content

Napo and friends

Napo
Napo.png
L-Imgħallem
boss.png
Miss Strudel
Miss-Strudel.png
Napette
Napette.png
Il-kollegi
Other-Colleagues.png
L-annimali
Animals_0_v2.png
Oġġetti animati
Animated-Objects.png
Napo.png
Napo

Napo huwa l-eroj tas-serje tal-kartûn. Huwa simbolu ta’ impjegat li jaħdem f’kull industrija jew settur. Napo mhuwiex limitat għal xogħol jew ambjent ta’ xogħol wieħed speċifiku imma l-personalità u d-dehra fiżika tiegħu jibqgħu l-istess fil-films kollha.

Napo huwa persuna normali – la tajjeb u lanqas ħażin, la żagħżugħa u lanqas anzjana. F’dan ir-rigward, il-kultura tiegħu hija newtrali. Huwa ħaddiem bieżel li jista’ jkun vittma ta’ sitwazzjonijiet li m’għandu l-ebda kontroll fuqhom imma jista’ wkoll jidentifika perikli jew riskji, u jagħmel suġġerimenti biex itejjeb is-sigurtà u l-organizzazzjoni tax-xogħol.

Napo huwa karattru gustuż u li jiġbdek b’reazzjonijiet u emozzjonijiet qawwija. Meta Napo jkun imdejjaq, imxabba’ jew miġbud lejn xi ħadd – jidher ċar! F’dan is-sens, kulħadd jista’ jidentifika lilu nnifsu ma’ Napo, minn impjegati żgħażagħ sa xi ħadd li ilu jaħdem fil-kumpanija għal snin twal.

Niżżel il-fuljett promozzjonali tan-Napo

boss.png
L-Imgħallem

L-imgħallem huwa l-karattru sekondarju ewlieni. Jista’ jkun il-formen, il-maniġer tas-sit jew id-direttur tal-fabbrika; huwa jirrappreżenta l-awtorità. L-imgħallem jagħti l-ordnijiet u jwaqqaf ir-regoli, u dejjem jagħti struzzjonijiet lil Napo direttament.Huwa mhux biss imħasseb dwar is-sigurtà tal-istaff tiegħu imma wkoll dwar il-produttività. Spiss, hu jkun taħt pressjoni mis-superjuri jew mill-klijenti tiegħu. Xi kultant jagħti ordnijiet li huma kontradittorji jew impossibbli li jitwettqu. Kontra dak li jingħad, l-imgħallem mhux dejjem għandu raġun.Bħal Napo, mhuwiex limitat għal xogħol jew ambjent ta’ xogħol wieħed speċifiku imma l-personalità u d-dehra fiżika tiegħu jibqgħu l-istess fil-films kollha.

Miss-Strudel.png
Miss Strudel

Miss Strudel hija mara intensa li tirrappreżenta livell ta’ awtorità ogħla minn jew daqs dak tal-imgħallem. Tista’ tkun il-klijent, l-ispettur tax-xogħlijiet jew l-infermiera tal-kumpanija li tagħmel pressjoni fuq l-imgħallem u l-istaff tiegħu. Miss Strudel hija divertenti permezz tal-eċċessi tagħha. Napo nnifsu jista’ jħossu miġbud lejn il-faxxinu pjuttost speċjali tagħha.

Napette.png
Napette

Napette tista’ taqdi l-istess dmirijiet jew dmirijiet simili bħal Napo jew tagħmel xogħol differenti imma fl-istess ambjent tax-xogħol. Xi drabi tieħu żbalji fix-xogħol tagħha. Napette hija miġbuda lejn il-faxxinu ta’ Napo imma t-tentattivi tagħha biex tgħinu xi kultant idejqu jew ixebbgħu lil Napo.

Other-Colleagues.png
Il-kollegi

Skont l-istejjer, Napo jista’ jkollu wieħed jew żewġ kollegi jaħdmu fl-istess kumpanija u jagħmlu l-istess xogħol jew inkella xogħlijiet simili. Dawn il-karattri jservu bħala kuntrast għall-bravuri ta’ Napo. Fil-parti l-kbira, dawn huma impjegati sensibbli li ftit jew wisq isegwu r-regoli.

Animals_0_v2.png
L-annimali

Żrinġ, kelb u annimali oħrajn ukoll jidħlu fid-dinja ta’ Napo. Dawn l-annimali huma karattri simpatiċi li jgħinu fl-iżvilupp tal-istejjer u jagħtu xeħta żgħira ta’ kartûn lill-avventuri tal-eroj tagħna.

Animated-Objects.png
Oġġetti animati

Fl-istil proprju tal-kartûn, l-oġġetti jieħdu l-ħajja u jirreaġixxu għal jew jikkritikaw l-imġiba ta’ Napo; per eżempju, is-sinjali ta’ sigurtà li jitkellmu u jxejru dirgħajhom fil-film ‘Best Signs Story’.