Napo f’ – m’hemm xejn tad–daħk

Napo f’ – m’hemm xejn tad–daħk
Categories
Żelqiet, tfixkil u waqgħat
Prevenzjoni tal-aċċidenti
Manutenzjoni

Żelqiet u waqgħat huma wħud mill-aktar perikli komuni li kull sena, huma l-kawża ta`  eluf ta` nċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol.  Żelqiet huma komunement ikkaġunati minn art imxarrba waqt li l-waqgħat huma kkaġunati minħabba traskuraġni waqt il-ħasil ta` l-art.  Is-solulzzjonijiet huma l-biċċa l-kbira sempliċi u ma` jiswewx flus.  Assesjar tajjeb tar-riskji, għandu jidentifika n-neċessita ta` kontrolli li jinkludu l-prevenzjoni u l-kontroll ta` tixrid ta` ilma u likwidi oħra mall-art, art tajba, postijiet tax-xogħol mingħajr perikli, manutenzjoni, ħasil ta` l-art kif għandu ikun mingħajr ma jikkawza perikli, taħriġ tajjeb u supervizjoni.

Dan il-filmat li jirrigwarda kull sezzjoni u level ta` ħaddiema, qiegħed jippromovi prattiċi tajba fuq il-post tax-xogħol, u jenfasiżża li inċidenti mħabba żelqiet u waqgħat ma` humiex tad-daħk.