Skip to main content

Napo u r–riskji

Categories
Valutazzjoni tar-riskju
Prevenzjoni tal-aċċidenti

Il-valutazzjoni tar-riskju hija t-tema tal-Kampanja Ewropea għall-2008/09. Il-film “Negozju Riskjuż” huwa rigward il-perikli u r-riskji fuq ix-xogħol, u l-ħtieġa li r-riskji jiġu valutati u skont ir-riżultati jittieħdu azzjonijiet sabiex il-postijiet tax-xogħol ikunu aktar siguri u ma jipperikolawx is-saħħa. Dan jiffoka fuq il-perikli u wħud mill-iżjed riskji komuni fuq il-postijiettax-xogħol, u l-ħtieġa għal: “Ieqaf, Aħseb u Aġixxi” sabiex jonqos in-numru ta’ inċidenti fuq ix-xogħol u l-inċidenza ta’ mard relatat max-xogħol. Il-film huwa intiż għall-użu bħala għodda ta’ taħriġ li tintroduċi l-valutazzjoni tar-riskju u l-kunċetti ta’ perikli u riskji.