You are here

Back to Napo for teachers

Napovi najboljši varnostni znaki: znaki za nevarnost/prepoved

Prvi film iz Napove nanizanke uvodoma predstavlja znake in simbole na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu. Narejen je tako, da služi kot koristen vodič novim zaposlenim in obenem primerno osvežuje znanje ostalim. Prikazane so različne situacije, v katerih je pomembno upoštevati varnostne znake. Ta film je primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še posebej pa za mlade in za pripravnike. Film je namenjen obveščanju ljudi o znakih za varnost pri delu in ozaveščanju ljudi o pomembnosti njihovega upoštevanja ter učenju, kaj nam znaki s svojo obliko in barvo sporočajo. 

Učiteljevi nasveti

Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti v svoji učilnici?

Več informacij

Lekcija

To gradivo učence seznanja z osnovnimi varnostnimi znaki, jim pomaga prepoznati različne oblike znakov in razlikovati med njimi ter z zabavno igro prevzemanja vlog spoznati, zakaj nam znaki pomagajo, da ostanemo varni.

Učni cilji

Uvod

Dejavnosti

Ocena

Potrebni pripomočki