You are here

Back to Napo for teachers

Napov lov na nevarnosti: prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Film govori o tveganju in nekaterih najpogostejših nevarnostih, ki prežijo na delovnem mestu, ter o nujnosti da „se ustavimo, premislimo in nato ukrepamo“. Film poskuša razložiti razliko med različnimi oblikami posredne in neposredne nevarnosti, pokazati, kako jih zmanjšamo ali preprečimo, in vse našteto nazorno prikazati na praktičnih primerih ter s tem prispevati k boljšemu razumevanju tega, kaj pomeni „nevarnost“.

Učiteljevi nasveti

Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti v svoji učilnici?

Več informacij

Lekcija

Namen tega izobraževalnega gradiva je učence vključiti v reševanje številnih zabavnih nalog, pri katerih morajo ugotoviti in pojasniti nevarnosti in tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se lahko srečamo doma in v šoli. Prav tako jim omogoča, da se zavejo lastne odgovornosti v zvezi z nevarnostmi in tveganji ter ocenijo različne stopnje tveganja.

Učni cilji

Uvod

Dejavnosti

Ocena

Potrebni pripomočki