Zgodaj poročajte o znakih kostno-mišičnih obolenj

Pri tej vaji si udeleženci ogledajo prizor iz Napovega filma ter razpravljajo o tem, kako lahko zasnova delovnih postaj privede do kostno-mišičnih obolenj, in o pomenu opozarjanja na problematične vidike.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • kako pomembno si je vzeti čas in prepoznati možnosti za razvoj bolečin v zapestjih, vratu, križu itd., povezanih z zasnovo delovnega mesta (d, v, n);
 • kako lahko zasnova delovnih postaj vpliva na zdravje delavcev (d, v, n);
 • kako predlagati izboljšave zasnove delovnih postaj, ki zmanjšujejo možnosti za razvoj bolečin v zapestjih, vratu in hrbtenici (d, v, n);
 • pomenom zgodnjega poročanja o simptomih ter omogočanja delavcem, da opozarjajo na problematične vidike in podajajo predloge (d, v, n);
 • zakaj bi morali to znanje uporabljati na delovnem mestu in zunaj njega (d, v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj.  Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

 Vprašanja za obravnavo:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Kaj pomeni beseda „ergonomija“? (d, v, n)
 • Ali vam je tovrsten primer znan z vašega delovnega mesta? (d)
 • Kako bi opozorili na problematične vidike, poročali o simptomih ali predlagali izboljšave te delovne postaje, da bi zmanjšali tveganje za razvoj kostno-mišičnih obolenj? (d)
 • Zakaj sta po vašem mnenju pomembna čim zgodnejše opozarjanje na problematične vidike in poročanje o simptomih? (d, v, n)
 • Kako k opozarjanju na problematične vidike spodbujate zaposlene? To lahko vključuje tudi zgodnje poročanje o simptomih in podajanje predlogov za izboljšave zasnove delovnih postaj. (v, n)
 • Ali lahko od nosilcev odločanja zahtevate, da redno ocenjujejo delovne postaje in kupijo opremo, ki jo je mogoče prilagoditi potrebam posameznih delavcev? (v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali znate pojasniti, kako pomembno si je vzeti čas in prepoznati nevarnosti, povezane z zasnovo delovnih postaj? (d, v, n)
 • Ali znate pojasniti dodano vrednost skupinskega pristopa k ocenjevanju ergonomskih nevarnosti in izbiri nadzornih ukrepov? (d, v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo pojasniti kratko- in dolgoročne koristi ocenjevanja ergonomskih nevarnosti na osebni in organizacijski ravni. (d, v, n)
Potrebni pripomočki