Prilagodite svojo delovno postajo

Ta prizor iz Napovega filma prikazuje, kako pomembna sta upoštevanje posameznih značilnosti delovnega mesta in možnost spreminjanja delovnih postaj glede na potrebe posameznih delavcev. Pri tej vaji udeležence spodbujamo, naj razpravljajo o tem in o vprašanjih, kot so improvizirane spremembe.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • kako pomembno je upoštevati posamezne značilnosti delovnega mesta. (d, v, n);
 • kako pomembna je možnost spreminjanja delovnih postaj za izpolnjevanje potreb posameznih delavcev (d, v, n);
 • pomenom zgodnjega poročanja o simptomih (d, v, n);
 • zakaj bi morali to znanje uporabljati na delovnem mestu in zunaj njega (d, v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj.  Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

Vprašanja za obravnavo:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Ali vam je tovrsten primer znan z vašega delovnega mesta? (d)
 • Kako bi opozorili na problematične vidike in predlagali izboljšave te delovne postaje, da bi se zmanjšalo tveganje za razvoj bolečin v križu in ramenih? (d)
 • Ali bi morali delavci z improviziranjem spremeniti svoje delovno mesto? Če ne, zakaj ne? (d, v, n)
 • Ali je izboljšava, ki jo izvede Napov sodelavec, ustrezna alternativa? Če ne, zakaj ne? (d, v, n)
 • Kako zagotavljate, da so delovne postaje prilagojene značilnostim in potrebam delavcev, da bi zmanjšali možnosti za razvoj bolečin v križu in ramenih? (v, n)
 • Kako spremljate in preverjate sisteme dela, povezane z ročnimi opravili? (v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali znate pojasniti pomen učinkovite komunikacije pri zagotavljanju enotne uporabe sistemov dela, ki s svojo zasnovo zmanjšujejo možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj? (v, n)
 • Ali znate pojasniti dodano vrednost skupinskega pristopa k ocenjevanju ročnih opravil, med drugim z uvedbo delovnih postaj z nastavljivo višino? (d, v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo pojasniti pomen varnih sistemov dela pri zmanjševanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj in se zavedajo, da so spremembe dovoljene samo po pogovoru z vodjo ali nadzornikom. (d, v, n)
Potrebni pripomočki