Skip to main content

Ocena tveganja dela, pri katerem gre za ponavljajoče se gibe rok

Pri tej vaji si udeleženci ogledajo prizor iz Napovega filma, ki prikazuje ponavljajoče se hitro delo in posledice takšnega dela. Nato razpravljajo o tem.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • vplivom opravil, ki vključujejo velik fizični napor, ponavljajoče se gibe in prisilno držo, na delavce (d, v, p);
 • potrebo po obravnavi vpliva poslovnih odločitev na zdravje delavcev (v, p);
 • potrebo po uravnoteženju produktivnosti, napornega dela, varnosti in zdravja ter trajnosti (v, n);
 • kako je mogoče opozoriti na problematične vidike v zvezi s spremembami delovne prakse, ki vplivajo na zdravje delavcev (d);
 • kako obravnavati problematične vidike, na katere v zvezi s spremembami delovne prakse opozorijo delavci (v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj. Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj. Če je dovolj časa, lahko koordinator z udeleženci izvede vajo iskanja skupnih značilnosti in razlik. Vaja vključuje ogled nemega filma s Charliejem Chaplinom Moderni časi, ki prikazuje tovarniško delo; film je na voljo na Youtubu.

Nabor vprašanj ostaja enak ne glede na to, ali si udeleženci ogledajo dodatni film:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Ali je to delo dobro? Če ni, zakaj ni? (d, v, n)
 • Ali to okolje nudi dovolj podpore? Če ne, zakaj ne? (d, v, n)
 • Katere vrste kostno-mišičnih obolenj bi se lahko razvile v tem delovnem okolju? (d, v, n)
 • Kateri elementi so vam znani z vašega delovnega mesta? (d, v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali po vašem mnenju obstaja tveganje za vaše delavce oziroma sodelavce in kako lahko pripomorete k spremembam? (d, v, n)
 • Kako lahko vsem v svoji organizaciji zagotovite, da bodo lahko prispevali k varnemu in zdravemu okolju? (v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo prepoznati opravila, ki vključujejo velik fizični napor, ponavljajoče se gibe ali prisilno telesno držo.
 • Udeleženci razumejo pozitivne učinke obvladovanja tveganj, ki jih pomenijo opravila z velikimi fizičnimi obremenitvami, ponavljajočimi se gibi ali prisilno telesno držo.
Potrebni pripomočki
 • Flipchart and pens
 • 'Modern Times' factory work silent film clip with Charlie Chaplin available on YouTube (optional)
 • Go to video