Ne obračajte se – preprečite kostno-mišična obolenja

Ta prizor iz Napovega filma prikazuje nevarnosti, povezane s ponavljajočim se dvigovanjem bremen in obračanjem telesa. Pri tej vaji udeleženci razpravljajo o nevarnostih, rešitvah ter načinih za opozarjanje na problematične vidike in predlaganje izboljšav.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • kako pomembno si je vzeti čas in prepoznati tveganja, povezana s kostno-mišičnimi obolenji, ki jih predstavljata ponavljajoče se dvigovanje bremen in obračanje telesa (d, v, n);
 • kako predlagati izboljšave zasnove delovnih postaj, s katerimi bi se odpravila dvigovanje bremen in obračanje telesa (d, v, n);
 • pomenom zgodnjega poročanja o simptomih (d, v, n);
 • pomenom usposabljanja, kadar je to potrebno. (d, v, n);
 • zakaj bi morali to znanje uporabljati na delovnem mestu in zunaj njega (d, v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj.  Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Ali vam je tovrsten primer znan z vašega delovnega mesta? (d)
 • Kako bi opozorili na problematične vidike in predlagali izboljšave te delovne prakse, da bi se zmanjšalo tveganje za razvoj akutnih in kroničnih bolečin v hrbtu? (d)
 • Kako spodbujate delavce k opozarjanju na problematične vidike in predlaganju izboljšav zasnove delovnih mest? (v, n)
 • Kako zagotavljate, da vsi delavci varno opravljajo ročna opravila? (v, n)
 • Kako zagotavljate, da so vzpostavljeni organizacijski ukrepi in je na voljo potrebna oprema, s katerimi se je mogoče izogniti dvigovanju bremen in obračanju telesa? (v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali znate pojasniti, zakaj si je pomembno vzeti čas in prepoznati nevarnosti, povezane z dvigovanjem bremen in obračanjem telesa? (d, v, n)
 • Ali znate pojasniti dodano vrednost skupinskega pristopa k ocenjevanju ergonomskih nevarnosti in izbiri nadzornih ukrepov? (d, v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo pojasniti kratko- in dolgoročne koristi ocenjevanja ponavljajočega se dvigovanja bremen in obračanja telesa na osebni in organizacijski ravni.
Potrebni pripomočki