Razdelitev težkih bremen

Pri tej vaji si udeleženci ogledajo prizor iz Napovega filma, ki prikazuje, kako lahko značilnosti bremena vplivajo na učinek ročnih opravil na telo in kako bi bilo mogoče s spremembo bremena zagotoviti varnejše delo. Nato razpravljajo o tem.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • kako pomembno si je vzeti čas in prepoznati nevarnosti, povezane z določenim ročnim opravilom (d, v, n);
 • kako teža, velikost, oblika in položaj bremena vplivajo na to, kako različna ročna opravila obremenjujejo telo (d, v, n);
 • kako predlagati izboljšave delovnih praks, ki zmanjšujejo možnosti za razvoj bolečin v vratu, zapestjih, ramenih in hrbtenici (d, v, n);
 • zakaj bi morali to znanje uporabiti pri vsakem premeščanju in vseh ročnih opravilih, in sicer na delovnem mestu in zunaj njega (d, v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj. Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

Vprašanja za obravnavo:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Ali vam je ta vrsta opravil znana iz vašega delovnega okolja? (d)
 • Kako bi opozorili na problematične vidike in predlagali izboljšave tega opravila, da bi zmanjšali tveganje za razvoj kostno-mišičnih obolenj? (d)
 • Kako spodbujate delavce, da opozarjajo na problematične vidike in predlagajo izboljšave pri ročnih opravilih? (v, n)
 • Ali lahko od dobaviteljev zahtevate, naj vam dobavljajo materiale, na embalaži katerih sta jasno navedena teža in težišče? (v, n)
 • Ali lahko vplivate na način dobave in shranjevanja materialov na mestu uporabe ter tako zmanjšate tveganje za razvoj kostno-mišičnih obolenj? (v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali znate pojasniti, zakaj si je pomembno vzeti čas in prepoznati nevarnosti, povezane z ročnimi opravili? (d, v, n)
 • Ali znate pojasniti dodano vrednost skupinskega pristopa k ocenjevanju ročnih opravil in izbiri nadzornih ukrepov? (d, v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo pojasniti kratko- in dolgoročne koristi ocenjevanja in obvladovanja tveganj ročnih opravil na osebni in organizacijski ravni. (d, v, n)
Potrebni pripomočki