Vzemite si odmor

V tem prizoru iz Napovega filma so izpostavljena vprašanja glede sedenja v istem položaju ali pomanjkanja telesne dejavnosti. Pri tej vaji udeležence spodbujamo, naj razpravljajo o vprašanjih, povezanih z dolgotrajnim sedenjem, in ukrepih za njegovo preprečevanje.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • da sedenje v istem položaju ali pomanjkanje telesne dejavnosti slabo vpliva na zdravje (d, v, n);
 • da se lahko akutna in kronična kostno-mišično obolenja razvijejo kot posledica prisilne drže (d, v, n);
 • odmori in kratke prekinitve dela za vadbo lahko zmanjšajo pogostost kostno-mišičnih obolenj (d, v, n);
 • pomenom zgodnjega poročanja o simptomih (d, v, n);
 • zakaj bi morali to znanje uporabljati na delovnem mestu in zunaj njega (d, v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj.  Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

Vprašanja za obravnavo:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Ali vam je tovrsten primer znan z vašega delovnega mesta? (d)
 • Če bi med delom začutili nelagodje zaradi prisilne drže, kako bi s tem seznanili svojega vodjo ali nadzornika? (d)
 • Kako skrbite, da med vami in vašo skupino ves čas poteka odprta komunikacija o vprašanjih s področja varnosti in zdravja? (v, n)
 • Kako zagotavljate, da se opravila načrtujejo tako, da čim bolj združujejo možnosti sedečega in stoječega dela? (v, n)
 • Kako delavce spodbujate, da v svoj delavnik vključijo odmore in kratke prekinitve dela za vadbo? (v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali znate pojasniti koristi vključitve kratkih prekinitev dela za vadbo/gibanje v svoj delavnik? (d, v, n)
 • Ali znate pojasniti dodano vrednost skupinskega pristopa k podpiranju kratkih prekinitev dela za vadbo/gibanje na osebni in organizacijski ravni? (d, v, n)
Ocena

Udeleženci znajo pojasniti pomen spreminjanja drže in kratkih odmorov za raztezanje in razgibanje. (d, v, n)

Potrebni pripomočki