Skrbite za redno gibanje med delom

Pri tej vaji si udeleženci ogledajo prizor iz Napovega filma, ki prikazuje koristi redne telovadbe na delovnem mestu in načine za doseganje tega. Nato razpravljajo o tem.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • pomenom redne telesne dejavnosti za ohranjanje zdravja (d);
 • da lahko pomanjkanje vadbe negativno vpliva na telesno zdravje (d, v, p);
 • da vključevanje vadbe v delavnik pozitivno vpliva na zdravje (d, v, n);
 • koristmi, ki jih imajo za ljudi in organizacije redna telesna dejavnost, spodbujanje delavcev k telesni dejavnosti in zagotavljanje možnosti zanjo (v).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj. Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Ali prepoznate vpliv, ki ga ima pomanjkanje vadbe na junake? Kako bi s sodelavci načeli pogovor o uporabi stopnic ali drugi pobudi za spodbujanje telesne dejavnosti? (d)
 • Na kakšne načine bi lahko vadbo vključili v svoj delavnik? (d, v, n)
 • Kako bi vas delovno okolje lahko spodbujalo k večji telesni dejavnosti? (d)
 • Kako k vadbi spodbujate delavce, npr. naj uporabljajo stopnice namesto dvigala, si vzamejo kratek odmor, da se razgibajo, sodelujejo pri razteznih vajah na svoji delovni postaji? (v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali znate sodelavcem pojasniti pozitivne učinke redne vadbe na zdravje? (d)
 • Ali znate pojasniti razmerje med stroški in koristmi uvedbe redne vadbe na vašem delovnem mestu? (d, v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo pojasniti kratko- in dolgoročne koristi redne telesne dejavnosti na osebni in organizacijski ravni. (d, v, n)
Potrebni pripomočki