Přejít k hlavnímu obsahu

Napo and friends

Napo
Napo.png
Šéf
boss.png
Slečna Strudelová
Miss-Strudel.png
Napette
Napette.png
Kolegové
Other-Colleagues.png
Zvířata
Animals_0_v2.png
Animované objekty
Animated-Objects.png
Napo.png
Napo

Napo je hrdina animovaného seriálu. Je symbolem zaměstnance pracujícího v libovolném průmyslu nebo odvětví. Napo se neomezuje na jedno určité zaměstnání nebo pracovní prostředí, ale jeho osoba a fyzický vzhled zůstávají stejné ve všech filmech.

Napo je normální člověk - ani dobrý ani špatný, ani mladý ani starý. Z tohoto hlediska se chová neutrálně. Je to snaživý pracovník, který může být obětí situací, nad kterými nemá žádnou kontrolu, ale může i označovat nebezpečí či rizika a navrhovat řešení ke zlepšení bezpečnosti a organizace práce.

Napo je sympatická a přitažlivá postava se silnými reakcemi a emocemi. Když je Napo otrávený, znuděný nebo zamilovaný, nebojí se to ukázat! Proto se s Napem může ztotožnit každý, od mladých zaměstnanců až po osoby pracující ve firmě po mnoho let.

Stáhněte si propagační leták s postavičkou Napo

boss.png
Šéf

Šéf je důležitou vedlejší postavou. Může to být mistr, stavbyvedoucí nebo ředitel podniku; představuje autoritu. Šéf uděluje příkazy a stanovuje pravidla a vždy udílí pokyny přímo Napovi.Má na starost nejen bezpečnost svých zaměstnanců, ale i produktivitu. Často je pod tlakem svých nadřízených nebo klientů. Někdy uděluje příkazy, které jsou protichůdné nebo které nelze provést. Na rozdíl od přísloví tento šéf nemá vždy pravdu.Stejně jako Napo se neomezuje na jedno určité zaměstnání nebo pracovní prostředí, ale jeho osoba a fyzický vzhled zůstávají stejné ve všech filmech.

Miss-Strudel.png
Slečna Strudelová

Slečna Strudelová je horlivá žena, která představuje vyšší nebo stejnou úroveň autority jako šéf. Může být klientkou, inspektorkou práce nebo zdravotní sestrou pracující ve firmě, která tlačí na šéfa a jeho zaměstnance. Slečna Strudelová baví svými výstřelky. Napo může cítit, že ho přitahuje její velmi osobitý šarm.

Napette.png
Napette

Napette může vykonávat stejné nebo podobné úkoly jako Napo, případně jinou práci, ale na stejném pracovišti. Občas při své práci dělá chyby. Napette přitahuje Napův šarm, nicméně její snahy o pomoc Napa občas provokují nebo obtěžují.

Other-Colleagues.png
Kolegové

V závislosti na příběhu může mít Napo jednoho nebo dva kolegy, kteří pracují ve stejné firmě a vykonávají stejnou nebo podobnou práci. Tyto postavy fungují jako statisté pro Napovy smělé skutky. Jsou to většinou rozumní zaměstnanci, kteří víceméně dodržují pravidla.

Animals_0_v2.png
Zvířata

Do světa Napa patří i žába, pes a jiná zvířata. Jsou to sympatické postavy, které pomáhají rozvíjet příběhy a dodávají dobrodružství našeho hrdiny nádech animovaného filmu.

Animated-Objects.png
Animované objekty

Stejně jako v animovaných filmech animované objekty ožívají a reagují na chování Napa nebo ho kritizují; např. ve filmu „Příběh nejlepšího značení“ bezpečnostní tabule mluví a mávají rukama.