Přejít k hlavnímu obsahu

Práva a oprávnění

Filmy o Napovi jsou vlastnictvím produkční společnosti Via Storia se sídlem ve francouzském Štrasburku a konsorcia Napo, které filmy financuje a vyrábí jménem malé skupiny evropských organizací působících v oblasti BOZP: AUVA (Rakousko); CIOP (Polsko); DGUV (Německo); INAIL (Itálie); INRS (Francie); TNO (Nizozemsko) a SUVA (Švýcarsko). Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dále uzavřela smlouvu s organizací DGUV (jménem konsorcia) o reprodukci a distribuci kopií filmů o Napovi národním kontaktním místům ve všech členských státech EU, kandidátských zemích a zemích ESVO.

Autorská práva

Držitelem autorských práv je společnost Via Storia.

Konsorcium Napo jakožto koproducent požívá určitých práv, včetně plných práv, a to bez časového omezení, na používání filmů v rámci pracovního zaměření instituce a práv k obdržení originálních pásek, ze kterých se mohou pořizovat kopie filmů.

Práva

Filmy o Napovi nebo jednotlivé scény z těchto filmů lze bezplatně použít ke vzdělávacím účelům, v rámci odborné přípravy nebo zvyšování informovanosti bez nutnosti požádat o předchozí souhlas konsorcia Napo.

Jednotlivé scény z filmů o Napovi lze rovněž použít v prezentacích PowerPoint a na intranetových stránkách s příslušným vyznačením producentů ve formě závěrečného obrazu, který lze stáhnout zde.

Tato práva se nevztahují na:

  • editaci, revize nebo úpravy filmů,

  • použití filmů a scén z nich v jiných filmových/video produkcích,

  • použití filmů nebo scén z nich v rámci reklamy, propagace nebo podpory prodeje,

  • kopírování, distribuci nebo prodej kopií filmů,

  • zveřejňování filmů o Napovi na internetových stránkách,

  • zařazování filmů nebo scén z nich do multimediálních produktů, pokud není na základě konkrétního povolení stanoveno jinak.

Konsorcium Napo povoluje zveřejňování odkazů na domovskou stránku internetových stránek o Napovi www.napofilm.net, ale neschvaluje zpřístupňování filmů o Napovi na jiných internetových stránkách.

Postavu Napa lze používat pouze k přímé propagaci filmu – není možné Napa nebo jeho obrázky používat k všeobecné propagaci BOZP ani k reklamní nebo vydavatelské činnosti v této oblasti.

Žádosti a dotazy

S jakýmikoli dalšími žádostmi nebo dotazy je třeba se obrátit na konsorcium Napo. Kontaktujte nás e-mailem na adrese contact form