You are here

Napo pro učitele

Napo pro učitele

Agentura EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila řadu lekcí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro učitele, v nichž účinkuje stále populárnější postava Napa. Jejich cílem je představit témata BOZP žákům základních škol zábavným a nápaditým způsobem pomocí videoklipů o Napovi.

Každá lekce vychází z jednoho filmu/scény o Napovi a obsahuje shrnutí cílů výuky. Učitelé si mohou vybrat z různých aktivit a k dispozici mají potřebné materiály, jakož i některé nápady ohledně toho, jak posoudit výkony žáků. Lekce jsou koncipovány tak, aby byly flexibilní a aby je bylo možné začlenit do stávajících předmětů vzdělávacích programů. Jejich cílem je obohatit výuku a pomoci učitelům i žákům ve třídě.

Lekce [6]

Příběh nejlepšího bezpečnostního značení: Lekce jedna – Značky nebezpečí a zákazu

Příběh nejlepších bezpečnostního značení: Výstražné značky/zákazové značky

Prevence úrazů, Bezpečnostní značky

Příběh nejlepších bezpečnostní značky: Lekce druhá – Značky příkazu a informací pro únik a evakuaci

Příběh nejlepších bezpečnostního značení: Příkazy a informace

Prevence úrazů, Bezpečnostní značky

O těle chytře s postavičkou Napo, Lekce První – Kůže

O těle chytře s postavičkou Napo - Kůže

Chemické látky, Osobní ochranné pracovní prostředky, Ochrana kůže

O těle chytře s postavičkou Napo, Lekce druhá – záda

O těle chytře s postavičkou Napo - Záda

Chemické látky, Osobní ochranné pracovní prostředky, Ochrana kůže

Napo – Lovec nebezpečí – Lekce první – Identifikace nebezpečí a rizik

Napo – Lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí

Prevence úrazů, Hodnocení rizik

Napo – Lovec nebezpečí – Lekce druhá – Náprava a prevence rizik

Napo – Lovec nebezpečí: Přijetí opatření a prevence

Prevence úrazů, Hodnocení rizik