Přejít k hlavnímu obsahu

Napo pro učitele

Agentura EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila řadu lekcí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro učitele, v nichž účinkuje stále populárnější postava Napa. Jejich cílem je představit témata BOZP žákům základních škol zábavným a nápaditým způsobem pomocí videoklipů o Napovi.

Každá lekce vychází z jednoho filmu/scény o Napovi a obsahuje shrnutí cílů výuky. Učitelé si mohou vybrat z různých aktivit a k dispozici mají potřebné materiály, jakož i některé nápady ohledně toho, jak posoudit výkony žáků. Lekce jsou koncipovány tak, aby byly flexibilní a aby je bylo možné začlenit do stávajících předmětů vzdělávacích programů. Jejich cílem je obohatit výuku a pomoci učitelům i žákům ve třídě.

Lekce [6]

best signs for safety 2.JPG

Příběh nejlepších bezpečnostního značení: Příkazy a informace

Klíčové slovo: Prevence úrazů, Bezpečnostní značky

protect-your-skin.JPG

O těle chytře s postavičkou Napo - Kůže

Klíčové slovo: Chemické látky, Osobní ochranné pracovní prostředky, Ochrana kůže

bodywise2.JPG

O těle chytře s postavičkou Napo - Záda

Klíčové slovo: Chemické látky, Osobní ochranné pracovní prostředky, Ochrana kůže

hazard-hunter1.JPG

Napo – Lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí

Klíčové slovo: Prevence úrazů, Hodnocení rizik

hazard-hunter2.JPG

Napo – Lovec nebezpečí: Přijetí opatření a prevence

Klíčové slovo: Prevence úrazů, Hodnocení rizik