Napo - Bezpečnost s úsměvem
Využijte filmy o Napovi k propagaci BOZP

Napo je hrdina série animovaných filmů vytvořených v koprodukci malé skupiny evropských organizací s cílem představit důležitá témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dobře zapamatovatelnou a odlehčenou formou. Tato sympatická postava symbolizuje zaměstnance, který by mohl pracovat v libovolném průmyslu nebo odvětví.

Učení s Napem

These resources are to enable organisations to use Napo films to raise awareness about health and safety topics within groups of…
Icon Napo for teachers
Agentura EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila řadu…

Napo je původním nápadem malé skupiny odborníků na komunikace v oblasti BOZP, vycházející z potřeby vyhovět poptávce po vysoce kvalitních informačních produktech, které by přesahovaly hranice hranice jednotlivých států a dokázaly by uspokojit rozličné kulturní,