Napo 25th anniversary

In 2023 Napo and his colleagues at work are ready to celebrate 25 years of promoting “safety with a smile”. See how Napo is about to celebrate his birthday in his unique style – lets’ say “Happy Birthday” to Napo.

Učení s Napem

These resources are to enable organisations to use Napo films to raise awareness about health and safety topics within groups of…
Icon Napo for teachers
Agentura EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila řadu…

Napo je původním nápadem malé skupiny odborníků na komunikace v oblasti BOZP, vycházející z potřeby vyhovět poptávce po vysoce kvalitních informačních produktech, které by přesahovaly hranice hranice jednotlivých států a dokázaly by uspokojit rozličné kulturní,