Přejít k hlavnímu obsahu

Napo - Bezpečnost s úsměvem

Využijte filmy o Napovi k propagaci BOZP

Napo je hrdina série animovaných filmů vytvořených v koprodukci malé skupiny evropských organizací s cílem představit důležitá témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dobře zapamatovatelnou a odlehčenou formou. Tato sympatická postava symbolizuje zaměstnance, který by mohl pracovat v libovolném průmyslu nebo odvětví.

Učení s Napem

Tyto zdroje mají organizacím umožnit používat filmy o Napovi ke zvyšování povědomí o tématech bezpečnosti a ochrany zdraví při…
Icon Napo for teachers
Agentura EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ve spolupráci s konsorciem Napo vytvořila řadu…

Napo je původním nápadem malé skupiny odborníků na komunikace v oblasti BOZP, vycházející z potřeby vyhovět poptávce po vysoce kvalitních informačních produktech, které by přesahovaly hranice hranice jednotlivých států a dokázaly by uspokojit rozličné kulturní,