You are here

Informace o přístupu

Přístupové klávesy

Přístupové klávesy jsou součástí navigace a umožňují vám pohybovat se na těchto webových stránkách pomocí klávesových zkratek.

Podrobné informace o přístupových klávesách naleznete v části W3C Accessibility Guidelines (Pokyny týkající se přístupu).

Přístupové klávesy, které jsou k dispozici

Tyto webové stránky používají nastavení, které je téměř shodné s mezinárodními doporučeními o přístupových klávesách. Jedná se o:

  • 1 – Domovská stránka
  • 3 – Mapa stránek
  • 4 – Vyhledávání
  • 5 – Právní informace a oznámení o ochraně osobních údajů
  • 7 – Autorská práva
  • 8 – Změnit jazyk
  • 9 – Kontaktní formulář
  • S – Přejít na obsah
  • K – Podrobnosti o přístupových klávesách (tato stránka)

Použití přístupových kláves v různých internetových prohlížečích

Prohlížeč Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + přístupová klávesa, Enter není k dispozici
Chrome [Alt] + přístupová klávesa [Alt] + přístupová klávesa [Control] [Alt] + přístupová klávesa
Firefox [Alt][Shift] + přístupová klávesa [Alt][Shift] + přístupová klávesa [Control] [Alt] + přístupová klávesa
Safari [Alt] + přístupová klávesa není k dispozici [Control] [Alt] + přístupová klávesa
Opera

Opera 15 nebo novější verze: [Alt] + přístupová klávesa

Opera 12.1 nebo starší verze: [Shift] [Esc] + přístupová klávesa