Přejít k hlavnímu obsahu

Příběh Napa

Napův původ

Napo je původním nápadem malé skupiny odborníků na komunikace v oblasti BOZP, vycházející z potřeby vyhovět poptávce po vysoce kvalitních informačních produktech, které by přesahovaly hranice hranice jednotlivých států a dokázaly by uspokojit rozličné kulturní, jazykové a praktické nároky pracujících osob. Filmy nemají za úkol detailně se zabývat celým tématem a ani by neměly být vnímány jako školicí nebo výukové filmy. Hlavním posláním Napa a jeho přátel je upoutat pozornost na otázky BOZP odlehčenou formou pomocí svého elánu, zábavných příběhů a smyslu pro humor. „Bezpečnost s úsměvem“ – to je Napův příspěvek k bezpečnějším, zdravějším a lepším pracovištím. Koproducentem každého filmu je několik evropských institucí. Vytvoření této webové stránky je financováno Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau.

Souvislosti

Konsorcium pro filmy o Napovi vzniklo na základě Evropského roku bezpečnosti a ochrany zdraví 1992–1993 a evropských filmových festivalů, které pořádala Evropská komise.

Komise podporovala filmové festivaly v přesvědčení, že je možné určit a upravit nejlepší filmy, které bude možné promítat v celé Evropské unii. Ukázalo se, že to nebude snadné. Mnoho filmů vyrobily komerční produkční společnosti, které nebyly ochotny vzdát se svých práv. Kulturní rozdíly znamenaly, že obrázky, příběhy a „vzhled a vyznění“ ztěžovaly přizpůsobení a předávání filmů přes hranice jednotlivých států.

Po filmovém festivalu ve Štrasburku v roce 1995 se sešli čtyři aktivní odborníci na komunikaci z Francie, Německa, Švédska a Spojeného království, aby probrali možnosti zadání a natočení filmu, který by bylo možné použít v celé Evropě. 

Konsorcium Napo v současné době zahrnuje tyto členy: AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV (Německo), EU-OSHA (Bilbao, Španělsko), INAIL (Itálie), INRS (Francie) a TNO (Nizozemsko).

Tvůrčí skupina

Scénáristou a režisérem filmů o Napovi je Eric Scandella ze společnosti Via Storia.

3D animaci produkuje Fabrice Barbey ze společnosti Protozoaire.

Autorem původní hudby je Henri Muller.

Zrození Napa

Skupina vytvořila návrh, specifikaci a nabídkové řízení na výrobu videa o bezpečnostních značkách a vybrala dvě produkční společnosti ze své země, které obdržely výzvu k předložení nabídky. Smlouvu získala Via Storia, francouzská společnost ze Štrasburku. A tak se narodil Napo!

První film, Příběh nejlepšího značení (Best Signs Story), byl uveden na filmovém festivalu EU v Edinburghu v roce 1998 a získal ocenění na světovém kongresu v Sao Paulu v roce 1999 a na národních filmových festivalech ve Francii a v Německu.

V roce 2003 vyjádřila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau zájem o výrobu třetího filmu pro podporu evropského týdne na téma nebezpečných látek. S konsorciem byla uzavřena dohoda, která umožnila agentuře distribuovat originální kopie filmu všem členským a kandidátským státům a zemím ESVO s jasnými ustanoveními týkajícími se nevýlučného používání, práva a ceny. Tato spolupráce pokračovala i nadále.