Přejít k hlavnímu obsahu

Návod pro učitele

Portrait of Napo

Nikdy není příliš brzy na to, abychom žákům představili základní témata, která pro dospělé spadají do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Napo je roztomilá postava, která může žákům pomoci začít přemýšlet o otázkách týkajících se bezpečnosti, lépe jim porozumět a přizpůsobit své chování. Chcete-li se dozvědět více, klikněte zde: Napo a jeho přátelé. Filmů o Napovi je celá řada – neváhejte si o nich zjistit více a využít je při výuce.

Některé základní otázky týkající se BOZP obsažené v těchto lekcích odkazují na vzdělávací programy, které se již vyučují. Materiály Napo pro učitele nabízí řadu skvělých nápadů, které lze využít k začlenění otázek týkajících se BOZP do výuky. Lze je použít pro jednu speciální hodinu nebo jako součást širšího projektu. Ačkoli tyto otázky se prolínají i s dalšími tématy, hlavním cílem je využít zábavné filmy o Napovi k tomu, aby se žáci naučili, jak se postarat sami o sebe i o druhé a rozpoznat nebezpečí.

U každé lekce je uveden přehled cílů výuky a podrobnosti o možných aktivitách a potřebných materiálech. Díky těmto lekcím se žáci naučí, jak rozpoznat různá nebezpečí, která by mohla ohrozit je i jejich přátele, a osvojí si dovednosti v oblasti spolupráce s ostatními s cílem využít získané poznatky v reálných situacích.

Více informací o základních tématech BOZP naleznete v pomocných listech v knihovně materiálů.