You are here

Check your posture

Back to Napo in the workplace

Check your posture

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at: how can we develop work-related MSDs over time due to poor postures; how simple measures, taken before it is too late, can reduce the problem.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky