Přejít k hlavnímu obsahu

Napova dobrodružství

Categories
Prevence úrazů

Film poukazuje na běžná rizika na pracovišti a je ideální pro mladé lidi, kteří mají minimální nebo žádné pracovní zkušenosti. Zdůrazňuje povědomí o rizicích, potřebě bezpečných pracovních postupů a důležitosti zaškolení. Tento film je vhodný pro všechna odvětví a všechny úrovně zaměstnanců, zejména pro mladé lidi při zaškolování a získávání pracovních zkušeností. Cílem je zvýšit informovanost o základních rizicích a pozvat publikum k diskuzi o nehodách a způsobech jejich předcházení. Popisuje devět nehod, kdy každá z nich představuje typické ohrožení jednotlivce nebo kolektivu na pracovišti. Film poukazuje na důležitost přesného označení rizik, porozumění výstražným štítkům, bezpečnosti při cestování do práce a zpět, používání patřičných osobních ochranných pracovních prostředků, nehazardování, používání správných a vhodných obalů, důležitost nezkracování operací a obsluhování pracovního vybavení zaškolenými pracovníky.