Přejít k hlavnímu obsahu

Napo … zpátky ke zdravé budoucnosti

Categories
Stárnutí a BOZP
Muskuloskeletální poruchy
Hluk

Evropská pracovní síla stárne. Pracovníci starší 55 let budou po roce 2030 představovat více než 30 % všech pracovníků v mnoha zemích v Evropě. Tato skutečnost představuje výzvu pro zaměstnavatele, zaměstnance i pro podnikání jako takové. "Napo  ....  zpátky ke zdravé budoucnosti" ukazuje našeho známého hrdinu, který se s pomocí stroje času snaží objevit klíčové prvky udržitelného pracovního života. Příhody popisují nutnost hodnocení rizik počínaje prvním dnem v práci až do dne posledního. Dále důležitost systematického přístupu k rehabilitaci a k návratu do práce a boj s diskriminací kvůli věku, kdykoliv se objeví. Film si dal za cíl seznámit nás s některými problémy, podpořit diskusi a tím směřovat ke zdravějším a produktivnějším pracovištím z pohledu výzvy, kterou představuje pro společnost stárnoucí pracovní síla.