Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu a je čisto!

Categories
Pracovníci úklidu
Prevence úrazů
Uklouznutí, zakopnutí a pády
Ruční manipulace

Tento film ukazuje zdravotní a bezpečnostní rizika, kterým čelí pracovníci v odvětví úklidových služeb, mezi která patří uklouznutí a zakopnutí, pády, ruční manipulace a práce o samotě. Cílovým publikem jsou úklidové firmy a zprostředkovatelé, nicméně film je vhodný pro všechna odvětví a všechny úrovně zaměstnanců, zejména pro mladé lidi při zaškolování a získávání pracovních zkušeností. Cílem je zvýšit povědomí lidí o nebezpečích při uklízení a ukázat možná preventivní opatření. Napo je v některých situacích obezřetný a jindy riskuje. Společně s Napette, svým kolegou, šéfem a klienty čelí různým úrovním nebezpečí. Tyto situace poskytují příležitost hovořit o organizaci a plánování práce, bezpečnostních značkách, používání žebříků a stupínků, problémech při ruční manipulaci, spolupráci a oběhu informací.