Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... prach na pracovišti

Categories
Prach
Nebezpečné látky
Strojní zařízení
Osobní ochranné pracovní prostředky

Prach na pracovišti může vést ke dvěma rozdílným, ale závažným problémům: potížím s dýcháním a výbuchům prachu. Škodlivé účinky prachu mohou být v závislosti na jeho složení a typu a míře expozice různé, od podráždění kůže po rakovinu plic.

Snímek „Napo ve filmu... prach na pracovišti“ popisuje některé z mnoha situací, při nichž dochází k tvorbě prachu, a látek, které se na jeho tvorbě podílejí. Poukazuje na význam kontroly expozice prachu na pracovišti s cílem vyhnout se poškození zdraví. Film končí velkou ránou – výbuchem prachu – v důsledku rychlého spalování jemných částic rozptýlených v ovzduší, jevu, k němuž často, i když ne vždy, dochází v uzavřeném prostoru.