Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... prach na pracovišti

Napo ve filmu... prach na pracovišti
Categories
Prach
Nebezpečné látky
Strojní zařízení
Osobní ochranné pracovní prostředky

Prach na pracovišti může vést ke dvěma rozdílným, ale závažným problémům: potížím s dýcháním a výbuchům prachu. Škodlivé účinky prachu mohou být v závislosti na jeho složení a typu a míře expozice různé, od podráždění kůže po rakovinu plic.

Snímek „Napo ve filmu... prach na pracovišti“ popisuje některé z mnoha situací, při nichž dochází k tvorbě prachu, a látek, které se na jeho tvorbě podílejí. Poukazuje na význam kontroly expozice prachu na pracovišti s cílem vyhnout se poškození zdraví. Film končí velkou ránou – výbuchem prachu – v důsledku rychlého spalování jemných částic rozptýlených v ovzduší, jevu, k němuž často, i když ne vždy, dochází v uzavřeném prostoru.