Přejít k hlavnímu obsahu

Napo a... požární poplach!

Categories
Požár a výbuch
Nouzové cesty
Nouzový postup

Tento film ilustruje riziko požáru a výbuchu na pracovišti a opatření, která lze přijmout ke snížení rizik. Základní otázkou při řízení rizik je potřeba důkladného posouzení rizik. Ke vzniku požáru nebo výbuchu jsou zapotřebí tři činitele: hořlavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznícení (teplo).

Cílovým publikem filmu jsou především zaměstnanci pracující v odvětvích a/nebo zaměstnáních, kde je nejvyšší riziko požáru a výbuchu.

Stáhnout