Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... Skrytí zabijáci

Categories
Nebezpečné látky
Zhoubné nádory
Nemoci z povolání
Work environment

Porazit rakovinu je jednou z priorit Strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027. Tento film o Napovi je navržen tak, aby zvýšil povědomí o rakovině související s prací a o tom, jak jí předcházet. Důraz je kladen na „karcinogeny vznikající během pracovního procesu“, které se vyskytují jako vedlejší produkt pracovního procesu a vyžadují zvláštní pozornost, protože nemusejí být označeny symboly nebezpečnosti a informace z bezpečnostních listů nemusí být k dispozici.

Velká část pracovníků v EU je potenciálně vystavena „nebezpečným látkám vznikajícím během pracovního procesu“, zejména výfukovým plynům, jako jsou emise z dieselových motorů, prachu krystalického oxidu křemičitého, prachu z tvrdých dřev a svářečským dýmům.

Mezi typická povolání, kde je expozice karcinogenům vysoká, patří stavbaři, řidiči, mechanici, pracovníci v dřevařství, malíři a svářeči.

Mnozí pracovníci si neuvědomují, že tyto látky mohou způsobit rakovinu…. to se musí změnit!