You are here

Back to Films

Napo ve filmu... Já jsem kommitmensch

Publication date: 
2018
Napo ve filmu... Já jsem kommitmensch

Napo je ústřední postavou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) již více než 20 let. Svým typickým komickým stylem upozorňuje na nejvýznamnější témata BOZP a zvyšuje o nich povědomí. Jakmile se Napo dozvěděl o nové kampani zaměřené na prevenci, chtěl se do ní aktivně zapojit a stát se „kommmitmensch“. Za tímto účelem byl sestaven soubor různých scén z předchozích filmů o Napovi, které se dotýkají příslušných šesti oblastí činnosti v rámci kampaně „kommmitmensch“. Napo je „kommmitmensch“, protože pochopil, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by v naší každodenní pracovní činnosti měly sehrávat klíčovou úlohu.

Krátký přehled nové kampaně o kultuře prevence pojišťovny DGUV