Přejít k hlavnímu obsahu

Napo v … šoku!

Napo v … šoku!
Categories
Prevence úrazů

Elektřina je běžná a nezbytná součást každodenního života, ale pokud se s ní nezachází s respektem, může lidi zranit nebo i zabít a způsobit škody. Existují jednoduchá preventivní opatření, která mohou významným způsobem snížit riziko poranění při práci s elektřinou nebo v její blízkosti. Film „Napo v … šoku!“ popisuje některá z rizik: krátké příběhy zobrazují Napa, jak se potýká s různými druhy ohrožení elektrickým proudem, a delší příběhy se týkají organizace práce a pracovních vztahů. Ohrožení je znázorněno jako malá postavička v podobě elektrického oblouku v elektricky modré barvě. Smyslem filmu je názorně poukázat na některé problémy, podpořit diskuzi a vést k bezpečnějším pracovním postupům.