Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu posviťme si na břemena – 2021

Categories
Muskuloskeletální poruchy
Manipulace s břemeny
Střídání pracovních pozic
Ergonomie

"Muskuloskeletální poruchy související s prací (MSD) jsou nejčastějším zdravotním problémem spojeným s prací v Evropě, a to navzdory značnému úsilí při jejich prevenci, přičemž nejčastějšími jsou bolesti zad a horních končetin. Třemi ze čtyř nejčastěji identifikovaných rizik MSD jsou opakované pohyby rukou nebo paží, dlouhodobé sezení a zvedání nebo přemisťování osob nebo těžkých břemen.

MSD představují problém nejen pro jednotlivé pracovníky, ale také pro podniky, ekonomiku i celou společnost, protože jsou jednou z nejčastějších příčin zdravotního postižení, pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu.

Tato série krátkých filmů ukazuje, jak Napo čelí různým pracovním situacím, a je vhodná pro všechny pracovníky, včetně migrantů a dočasných pracovníků."