Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... chraňte si pokožku!

Categories
Ochrana kůže
Chemické látky
Osobní ochranné pracovní prostředky

Tento film zvyšuje povědomí o nebezpečí expozice pokožky škodlivým (a někdy ne tak škodlivým) látkám, o situacích, kdy k takové expozici dochází, a co můžeme udělat, abychom se vyhnuli rizikům, chránili pokožku a předešli poškození. Napo objevuje mnoho různých situací, ve kterých expozice chemickým a jiným látkám může vést k problémům s pokožkou. Dozvídá se o neuvěřitelných vlastnostech pokožky a svlékne se donaha, aby publiku ukázal: „Vše co jste chtěli vědět o... své pokožce“. Představuje opatření jak se vyhnout problémům a předkládá tři důležitá poselství: Vyhnout se – Chránit se – Kontrolovat.

Kontaktu s chemickými látkami se vyhneme nebo ho minimalizujeme, pokud je nepoužíváme - použijeme mechanickou metodu namísto chemické; pokud je nahradíme - použijeme bezpečnější možnost; budeme pracovat v bezpečné vzdálenosti - použijeme nástroje a nebudeme s nimi pracovat přímo. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou navrženy k tomu, aby chránily pokožku, ale Napo nám připomíná, jak je důležité o pokožku pečovat. Ukáže nám, jak rychle odstranit znečištění, jak pokožku dobře omýt, jak ji řádně vysušit a pravidelně používat ochranné krémy na pokožku.

Závěrem Napo doporučuje pravidelné kontroly raných příznaků potíží s pokožkou.