Přejít k hlavnímu obsahu

Napo v … rizikové situaci

Categories
Hodnocení rizik
Prevence úrazů

Tématem Evropské kampaně na období 2008/2009 je hodnocení rizik. Rizikové podnikání se týká nebezpečí a rizik při práci a potřeby provádět hodnocení rizik a řídit se podle jejich zjištění, aby pracoviště byla bezpečnější a zdravější. Film se věnuje nebezpečím, některým z nejběžnějších rizik na pracovišti a potřebě „zastavit, přemýšlet a jednat“ (angl. „Stop, Think and Act“), aby se snížil počet úrazů na pracovišti a omezil výskyt nemocí z povolání. Film je určený k použití jako školící pomůcka na úvod do hodnocení rizik a na vysvětlení pojmů nebezpečí a riziko.