Příliš velký náklad

Příliš velký náklad
Categories
Bezpečnost silničního provozu
Silniční doprava
Manipulace s břemeny
Doprava