Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... bezpečná údržba

Categories
Údržba
Prevence úrazů

Nedostatečná úroveň údržby je jednou z hlavních příčin úrazů a nemocí z povolání. K mnoha úrazům dochází v průběhu údržbářských prací nebo z důvodu zanedbané nebo nekvalitní údržby.

Napo se v tomto filmu objevuje v mnoha různých situacích, někdy jako údržbář a jindy zase jako běžný zaměstnanec. Na vlastní oči vidíme, jak důležitá je izolace nebo „odstávka”, když se provádí údržba strojních zařízení, jaké problémy představují „skrytá nebezpečí“ nebo práce ve stísněných prostorách a jak je důležité, aby údržbu, a to zejména kontroly a zkoušení, prováděly způsobilé osoby.

Tento film, který je vhodný pro všechna odvětví a zaměstnance na všech pozicích, usiluje o podporu správné praxe a upozorňuje na význam bezpečné údržby.