Přejít k hlavnímu obsahu

Napo a... bezpečnost v pohybu

Categories
Doprava na pracovišti
Prevence úrazů
Hodnocení rizik

Film je zaměřen na vnitrozávodovou dopravu. Ústředním tématem je obsluha zdvižných vozíků spolu s dalšími formami dopravy na pracovišti.

Film obsahuje scénky o bezpečnosti práce na pracovišti, o bezpečnosti pracovníků, o bezpečnosti motorových prostředků, údržbě, dobré viditelnosti, couvání a nakládání a vykládání nákladu. Je vhodný pro všechny zaměstnance, a zejména je vhodný pro nové zaměstnance a mladistvé.

Nosnou myšlenkou filmu je, že doprava na pracovišti musí být dobře organizována a řízena. To vyžaduje plánování, řízení provozu a monitorování nadřízenými, a v neposlední řadě vyhodnocení nebezpečí a rizik a přijetí hodných opatření k jejich omezení. Od zaměstnanců se vyžaduje odpovědný přístup a také je nutné, aby byli vhodně vyškoleni a setrvale pod dohledem nadřízeného. Úspěch přinese jen úzká spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.