Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu bezpečnost na staveništi

Categories
Stavebnictví
Prevence úrazů
Hodnocení rizik

Napo pracuje na staveništi a film ukazuje některé z běžných nebezpečí a rizik na stavbě. Jako zaměstnanec Napo čelí mnoha nebezpečným situacím, ale podaří se mu těžkou zkoušku projít. Film je určen pro stavební dělníky, ale je vhodný pro všechna odvětví a všechny úrovně zaměstnanců, zejména pro mladé lidi při zaškolování a získávání pracovních zkušeností. Cílem je zvýšit povědomí o nejčastějších rizicích na staveništi a poskytnout příležitost ukázat preventivní opatření přizpůsobená dané situaci. Na úvod jsou představeny různé postavy - Napo jako stavební dělník, kolega, šéf a architekt. Sedm krátkých příběhů ukazuje různé nebezpečné situace. Sklouznutí, pád z výšky, překážková dráha, bolest zad, organizace dopravních cest, hygiena a bezpečnost na pracovišti.