You are here

Back to Films

Napo ve filmu hluku stop!

Publication date: 
2005
Napo ve filmu hluku stop!

Hluk na pracovišti se dotýká tisíců pracujících. Cílem filmu je ukázat některé z hlavních příčin poškození sluchu a zdůraznit potřebu regulovat hluk u zdroje, podnikat preventivní opatření a v případě potřeby používat vhodnou ochranu sluchu. Tento film je vhodný pro všechna odvětví a všechny úrovně zaměstnanců, zejména pro mladé lidi při zaškolování a získávání pracovních zkušeností.