Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu… Zastavte pandemii

Categories
Nebezpečné látky
Respirační
Ochrana kůže
Psychosociální rizika a stres

Pandemie koronaviru má vážné dopady na pracoviště, zaměstnance i podniky. Napo chce pomoci. Je však obtížné představit všechna preventivní opatření v krátkém filmu, proto se Napo zaměřuje na společné riziko - kontaminaci rukou - a ukazuje typickým „Napo stylem“, jak se může kontaminace šířit a jak lze snížit negativní dopady.