You are here

Back to Films

Napo ve filmu… Zastavte pandemii

Publication date: 
2020
Napo ve filmu… Zastavte pandemii

Pandemie koronaviru má vážné dopady na pracoviště, zaměstnance i podniky. Napo chce pomoci. Je však obtížné představit všechna preventivní opatření v krátkém filmu, proto se Napo zaměřuje na společné riziko - kontaminaci rukou - a ukazuje typickým „Napo stylem“, jak se může kontaminace šířit a jak lze snížit negativní dopady.