Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... když udeří stres

Categories
Psychosociální rizika a stres

Stres při práci má na svědomí vysoký podíl zameškaných pracovních dnů, přičemž roste počet osob trpících onemocněními souvisejícími se stresem.

Napo svým typickým humorným stylem odhaluje některé příčiny stresu při práci, včetně nadměrných nároků, nízké kontroly, trvalého tlaku, nepřijatelného chování, nedostatku respektu, změn, špatného plánování a protiřečících si instrukcí, které vedou k chybám, únavě, vyhoření, vyčerpání a nízké výkonnosti.

Psychosociální rizika při práci lze úspěšně zvládat a řízení rizik zvyšuje obecnou pohodu pracovníků a zlepšuje výkonnost společností. Základem je prevence. Film je vhodný pro všechna pracovní prostředí a jeho posláním je vyvolat debatu o některých z nejožehavějších problémů, jimž čelí pracovníci, vedoucí týmů a manažeři.