Přejít k hlavnímu obsahu

Práce ve výškách

Categories
Práce ve výškách
Accident prevention
Uklouznutí, zakopnutí a pády
Osobní ochranné pracovní prostředky

Práce ve výškách je vysoce rizikovou činností. Pády z výšky vyvolávají velké obavy a úrazy s nimi spojené mají často za následek vážná zranění nebo smrt. Postižení a jejich rodiny většinou nejsou jedinými strádajícími. 

Zaměstnavatelé i zhotovitelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a realizovat bezpečný způsob práce, včetně komplexního posuzování rizik, a také poskytovat informace o bezpečnostních rizicích, pokyny, školení a dohled. Zaměstnanci musí rovněž dodržovat právní předpisy a bezpečné způsoby práce, aby neohrožovali sebe nebo jiné osoby. 

Tento film ukazuje různé pracovní situace, které zahrnují i práce ve výškách. Další filmy s Napem rovněž obsahují tento námět, včetně epizody “Napo ve filmu bezpečnost na staveništi” s tématem práce ve stavebnictví.