Přejít k hlavnímu obsahu

Napo … společně bezpečně

Categories
Prevence
Kultura bezpečnosti
Chování

Když majitelka továrny poskytne rozhovor médiím o údajích o výrobě a bezpečnosti v jejím podniku, všechno není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přestože tvrdí, že bezpečnost je v podniku prioritou, skutečnost je trochu jiná. Svědčí o tom např. pracovní postupy, které nejsou bezpečné, nedodržování postupů a špatná komunikace. Film „Spolupráce“ se zabývá dvěma otázkami v oblasti prevence: kulturou a chováním. Zdůrazňuje, že za předpokladu spolupráce mezi vedoucími pracovníky a zaměstnavateli lze vytvořit bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci, a to na základě společného úsilí o zlepšení kultury bezpečnosti – „způsobu, jak to v podniku chodí“ – způsobu řízení bezpečnosti na pracovišti. Vedoucí pracovníci působí jako vůdci a efektivní vůdci dávají najevo své přesvědčení činy. Propagují BOZP a jdou příkladem, jsou vidět a jsou si vědomi hlavních problémů. Zaměstnanci je respektují a věří jim, protože mezi nimi existuje otevřená komunikace a dialog. Efektivní vůdci umí ocenit dobře odvedenou práci a v případě problémů dokáží rychle přijmout rozhodnutí. Zapojení zaměstnanců je oboustranný proces, v rámci něhož spolu vedoucí pracovníci a zaměstnanci hovoří, vzájemně naslouchají svým obavám, řeší problémy a sdílí názory a informace.