Přejít k hlavnímu obsahu

Napo v říši bezpečnostních symbolů

Categories
Nebezpečné látky
Nebezpečné látky
Chemické látky
Značky a označení

Napo se představuje v řadě krátkých epizod, kde pracuje s chemickými látkami, včetně dráždivých, hořlavých, korozivních, toxických nebo ekologicky nebezpečných. Každá epizoda je doplněna stručným návodem jak zabránit nehodám použitím bezpečných pracovních postupů. Tento film je vhodný pro všechna odvětví a všechny úrovně zaměstnanců, zejména pro mladé lidi při zaškolování a získávání pracovních zkušeností. Cílem je upozornit na důležitost značení chemických produktů. Napo je konfrontován s používáním chemických látek. Šest epizod ukazuje nejprve špatný způsob s vážnými důsledky a potom správný způsob respektující bezpečnostní pokyny. Film se zabývá šesti z devíti bezpečnostních symbolů a stručně popisuje i nebezpečí výbušných látek.