Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte: fare og forbudsskilte

Den første fi lm i serien om Napo giver en grundlæggende introduktion til de skilte og symboler, der fi ndes på arbejdspladserne, og som vedrører sundhed og sikkerhed. Den er beregnet som vejledning for nye ansatte og til at opfriske andre ansattes hukommelse på området. Der vises forskellige arbejdspladssituationer, hvor sikkerhedsskiltning er vigtig. Denne fi lm er egnet til alle sektorer og alle niveauer, men især for unge mennesker, som er under oplæring eller i arbejdspraktik. Filmen fortæller om sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen.
Vejledning til lærere
Behøver du hjælp til at organisere en læringsaktivitet?

Lektion

Dette materiale introducerer børn for almindelige sikkerhedssymboler og -skilte. Det hjælper dem med at identificere og skelne mellem de forskellige former, sikkerhedssymboler og -skilte har, og gennem sjove rollespil lærer de at forstå, hvordan symboler og skilte kan forhindre, at de kommer ud for ulykker.

Formål med undervisningen

At blive opmærksom på en række advarselssymboler og skilte, og vide hvorfor de er vigtige

At forstå hvordan symboler/skilte fortæller om deres betydning

At blive opmærksom på brugen af symboler og tegn til egenbeskyttelse

Grupper evaluerer hinandens arbejde og tester hinandens viden omkring hvad de forskellige sym- bolformer betyder

Masker kan bruges til at lave en udstilling på klassen

Start

5 minutter

Fremvis et skilt og spørg, hvad det betyder, hvor man kan se det og hvorfor dets budskab skal overholdes.

Spørgsmål:

 • Hvilke skilte kan du huske, du har set i nærheden af skolen, dit hjem, på vejene?
 • Tager du sommetider IKKE notits af et skilt?

Snak om typiske risiko-situationer, vi kan møde i vores dagligdag, og hvordan de er knyttet til skiltene/symbolerne.

Aktiviteter

40/45 minutter

Se det Napo filmklip, som hører til denne lektion: Fare og forbudsskilte

‘Historien om de bedste skilte’: Introduktion; Gul trekant (Faresymboler); Fare - ophængt last; Rød cirkel (Forbudsskilte); Rygning forbudt.

Forslag til aktiviteter:

 • Snak om hver scene, hvad sker der og hvorfor. Nævn nogle af grun- dene til, at folk ikke tog notits af skilte/symboler.
 • Vis et udvalg af symboler/skilte fra det komplette symbolsæt inde- holdt i EU direktivet (se hjælpeark). Snak om de grundlæggende regler vedrørende skilte og symbolers farver og former.
 • Tegn et eksempel af hvert symbol.
 • Forklar formålet og/eller nyttig- heden af skilte/symboler og deres forskellige betydning.
 • I grupper vælger man en af formene; trekant og cirkel - som fortæller om enten fare, eller forbud.
 • Lav skiltene til masker, som kan sættes på pinde og føres op foran ansigtet.
 • Tænk over, hvordan skiltene ville tale eller agere for at blive be- mærket, fx. en streng stemme og kropsholdning til at advare om noget, en høj, stærk og autoritativ stemme og kropsholdning der indikerer fare.
 • Snak om typiske risici, vi kan møde i vores dagligdag, og hvordan de er knyttet til skiltene/symbolerne.
 • Test klassen på deres viden om, hvad skiltene fortæller og står for, og hvorfor de er vigtige at kende.
 • Arbejde i forlængelse heraf kan inkludere undersøgelse af andre skilte/symboler, herunder enkle vejskilte, og man kan måske også lave et skilt til skolen.

Ekstra arbejde:

 • Snak om andre skilte, fx. nedenstående – og lav et skilt, der kan passe til jeres skole.

En liste over Napo klip til brug ved eventuel ekstra arbejde kan findes her: http://www.napofilm.net/da/napos-films

Vurdering

5 min

Test elevernes forståelse for de forskellige skilte/symbolers former og farver, og bedøm dem i henhold til nedenstående.

Bedømmelse

Lærer og elever bedømmer deres indlæring ved hjælp af dette redskab.

 • Guld: Jeg kan forklare mindst fem slags skilte/symboler, hvad de betyder, og hvorfor de er vigtige.
 • Sølv: Jeg kan forklare to slags skilte/symboler, hvad de betyder og hvorfor de er vigtige.
 • Bronze: Jeg kan forklare én slags skilt/symbol, hvad det betyder og hvorfor det er vigtigt.
I skal bruge
 • Papir og farveblyanter til at tegne symboler/skilte
 • Hjælpemiddel til lærere: Fareskilte/forbudsskilte
 • Trekant (faresymboler)
 • Karton i rødt og gult og pinde til masker
 • Rød cirkel (forbudsskilte)
 • Go to video

For at downloade de tilgængelige ressourcer, skal du gå til: Ressourcebibliotek