Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte: Påbuds- og redningsskilte

Den første fi lm i serien om Napo giver en grundlæggende introduktion til de skilte og symboler, der fi ndes på arbejdspladserne, og som vedrører sundhed og sikkerhed. Den er beregnet som vejledning for nye ansatte og til at opfriske andre ansattes hukommelse på området. Der vises forskellige arbejdspladssituationer, hvor sikkerhedsskiltning er vigtig. Denne fi lm er egnet til alle sektorer og alle niveauer, men især for unge mennesker, som er under oplæring eller i arbejdspraktik. Filmen fortæller om sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen. 
Vejledning til lærere
Behøver du hjælp til at organisere en læringsaktivitet?

Lektion

Dette materiale introducerer børn for almindelige sikkerhedssymboler og -skilte. Det hjælper dem med at identificere og skelne mellem de forskellige former, sikkerhedssymboler og -skilte har, og gennem sjove rollespil lærer de at forstå, hvordan symboler og skilte kan forhindre, at de kommer ud for ulykker.

Formål med undervisningen

At blive opmærksom på en række advarselssymboler og skilte, og vide hvorfor de er vigtige

At forstå hvordan symboler/skilte fortæller om deres betydning At blive opmærksom på brugen af symboler og tegn til selvbeskyttelse

Grupper evaluerer hinandens arbejde og tester hinandens viden omkring hvad de forskellige symbolformer betyder

Masker kan bruges til at lave en udstilling på klassen

Start

Fremvis et skilt og spørg, hvad det betyder, hvor man kan se det og hvorfordets budskab skal overholdes.

Spørgsmål:

 • Hvilke skilte kan du huske, du har set i nærheden af skolen, dit hjem, påvejene?
 • Tager du sommetider IKKE notits af et skilt?

Snak om typiske risiko-situationer, vi kan møde i vores dagligdag, og hvordande er knyttet til skiltene/symbolerne.

Aktiviteter

Se det Napo filmklip, som hører til denne lektion: Påbuds- og redningsskilte

 ‘Historien om de bedste skilte’: Introduktion; Blå cirkel (Påbudsskilte); Høreværn påbudt; Grøn firkant (symboler for redning, førstehjælp); Nødudgangsskilt.

Forslag til aktiviteter:

 • Snak om hver scene, hvad sker der og hvorfor. Nævn nogle af grundene til, at folk ikke tog notits af skilte/symboler.
 • Vis et udvalg af symboler/skilte fra det komplette symbolsæt indeholdt i EU direktivet (se hjælpeark). Snak om de grundlæggende regler vedrørende skilte og symbolers farver og former.
 • Tegn et eksempel af hvert symbol.
 • Forklar formålet og/eller nyttigheden af skilte/symboler og deres forskellige betydning.
 • I grupper vælger man en af forme- ne; cirkel eller firkant – som giver bindende instruktioner. Lav skiltene til masker, som kan sættes på pinde og føres op foran ansigtet.
 • Tænk over, hvordan skiltene ville tale eller agere for at blive bemærket, fx. en blid stemme og et afslap- pet kropssprog til at informere om noget, en mere streng og autoritær stemme og kropsholdning til at advare om noget. Snak om typiske risici, vi kan møde i vores dagligdag, og hvordan de er knyttet til skiltene/symbolerne.
 • Test klassen på deres viden om, hvad skiltene fortæller og står for, og hvorfor de er vigtige at kende.
 • Arbejde i forlængelse heraf kan inkludere undersøgelse af andre skilte/symboler, herunder enkle vejskilte, og man kan måske også lave et skilt til skolen.

Ekstra arbejde

 • Snak om andre skilte, fx. nedenstående – og lav et skilt, der kan passe tiljeres skole.

 • Baseret på filmklip med Napo, forklar hvad personligt beskyttelsesudstyrer – sikkerhedsbriller,sikkerhedshjelm, høreværn, handsker.

En liste over Napo klip til brug ved eventuel ekstra arbejde kan findes her: www.napofilm.net/da/napos-films

Vurdering

Lærer og elever bedømmer deres indlæring ved hjælp af dette redskab

 • Guld: Jeg kan forklare mindst fem slags skilte/symboler, hvad de betyder, og hvorfor de er vigtige.
 • Sølv: Jeg kan forklare to slags skilte/symboler, hvad de betyder og hvorfor de er vigtige.
 • Bronce: Jeg kan forklare én slags skilt/symbol, hvad det betyder og hvorfor det er vigtigt.
I skal bruge
 • Papir og farveblyanter til at tegne symboler/skilte
 • Karton i rødt og gult og pinde til masker
 • Blå cirkel (påbudsskilte)
 • Karton i blåt og grønt, samt pinde til at lave masker af
 • Hjælpemiddel lærere: Obligatoriske skilte/redningsskilte
 • Grøn firkant (redningsskilte)
 • Go to video

For at downloade de tilgængelige ressourcer, skal du gå til: Ressourcebibliotek