Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου - Κίνδυνοι και Προστασία του δέρματος

Ο Napo, στην ταινία αυτή, ανακαλύπτει πολλές διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες η έκθεση σε χημικές και άλλες ουσίες μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα. Μαθαίνει για τις εξαιρετικές ιδιότητες του δέρματος, παρουσιάζοντας με εύγλωττο τρόπο στο κοινό το θέμα: ‘Καθετί που πάντα θέλατε να μάθετε…. για το δέρμα σας’. Αναδεικνύει επίσης μέτρα για την αποφυγή (πρόληψη) των κινδύνων και στέλνει τα παρακάτω τρία σημαντικά μηνύματα:Αποφυγή - Προστασία – Έλεγχος.
Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια μαθησιακή δραστηριότητα στην τάξη σας;

Μάθημα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ εισάγει τα παιδιά στη σημασία της προστασίας του δέρματος και της πλάτης από απλούς, καθημερινούς κινδύνους. Με την αξιοποίηση σειράς εργασιών και δραστηριοτήτων, το εκπαιδευτικό εργαλείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη σωματική υγεία και την ασφάλεια εξαιτίας κακών συνηθειών που μπορεί ωστόσο να αποφευχθούν, να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων παρόμοιους κινδύνους σε άλλες, νέες καταστάσεις καθώς και να τους εξηγήσει πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους αυτούς.

Μαθησιακοί Στόχοι

Αναγνώριση των κινδύνων που απειλούν τη σωματική ασφάλεια και υγεία

Πρόβλεψη ανάλογων κινδύνων σε νέες καταστάσεις

Ικανότητα εξήγησης τρόπων αποφυγής σχετικών κινδύνων

Unterrichtseinstieg

Διάρκεια: 5 λεπτά

Προτεινόμενες δράσεις:

 • Παρουσίαση στους μαθητές ενός σχεδίου ή μιας φωτογραφίας του ανθρώπινου σώματος

Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια εκτίμησης της έκτασης του δέρματος που καλύπτει το ανθρώπι-νο σώμα (απάντηση: 1.8–2.0 τετραγωνικά μέτρα)

 • Συζήτηση με τα παιδιά για το αν ποτέ τα ίδια (ή οι γονείς τους) παρουσίασαν προβλήματα υγείας σχετικά με το δέρμα
Δραστηριότητες

40/45 λεπτά

1η Προτεινόμενη δραστηριότητα:

Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα: «Ο Napo στο…Κίνδυνοι για το δέρμα»

Θεματικές ενότητες (επεισόδια) της ταινίας «Ο Napo στο…Κίνδυνοι για το δέρμα»:

Προστάτεψε το δέρμα σου – εισαγωγή και παρουσίαση επιλεγμένων ενοτήτων (επεισοδίων) της ταινίας

Κίνδυνος, Χημικές ουσίες – ενότητες για διαβρωτικές και ερεθιστικές ουσίες

Η δράση αυτή περιλαμβάνει συζήτηση για το δέρμα και το πόσο ευαίσθητο είναι σε επιβλαβείς παράγοντες. Η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί στους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση του δέρματος στη θερμότητα, το κρύο, την ηλιακή ακτινοβολία και στις χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανόμενων των απορρυπαντικών. Μπορείτε να εντάξετε στην συζήτηση και άλλους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, όπως αυτούς που σχετίζονται με έντομα, φυτά (π.χ. η τσουκνίδα) κλπ. Σκεφτείτε τρόπους (λήψη μέτρων) αποφυγής αυτών των κινδύνων.

Organise a game Μπορείτε επίσης να οργανώσετε ένα παιχνίδι, όπου τα παιδιά θα ανακαλύψουν κινδύνους για το δέρμα τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον, π.χ. ψάχνοντας αν υπάρχουν φυτά ή δέντρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα τους ή αν υπάρχουν έντομα που μπορεί να τα τσιμπήσουν κλπ.

2η Προτεινόμενη δραστηριότητα:

Τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν την παλάμη του χεριού τους σε ένα απλό φύλλο χαρτί. Σε κάθε δάκτυλο γράφουν έναν τρόπο προστασίας του δέρματος, π.χ. γάντια, μην αγγίζετε, χρήση αντηλιακού, φορέστε καπέλο (για την προστασία από τον ήλιο), κλπ.

Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος

Γράψτε ή αναπαραστήστε μιαν ιστορία όπου ο Napo μαθαίνει για τους κινδύνους που σχετίζονται με το σώμα του (με ειδική αναφορά στο δέρμα) στην περίοδο των διακοπών του.

Στην ιστορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται καταστάσεις όπως:

 • Ηλιοθεραπεία χωρίς αντηλιακό
 • Τσίμπημα από μέδουσα
 • Αλλαγή λαδιών στο αυτοκίνητο
Αξιολόγηση

Κάθε μαθητής εξηγεί στην τάξη τι σημαίνει «προστατεύω το σώμα μου» κάνοντας ειδική αναφορά στο δέρμα και δίνοντας σχετικά παραδείγματα.

Ελέγξτε το επίπεδο κατανόησης των όσων συζητήθηκαν στην τάξη και του κατά πόσο οι μαθητές έχουν πετύχει τους μαθησιακούς στόχους. Πολύ συχνά, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι αξιολογούν το επίπεδο γνώσης που αποκτήθηκε μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση το ακόλουθο εργαλείο επιβράβευσης:

 • 1ο βραβείο (χρυσό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να παραθέσουν και να εξηγήσουν τουλάχιστον τρεις (3) περιπτώσεις κινδύνων για το δέρμα και αντίστοιχους τρόπους πρόληψης.
 • 2ο βραβείο (αργυρό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να παραθέσουν και να εξηγήσουν δύο (2) περιπτώσεις κινδύνων για το δέρμα και αντίστοιχους τρόπους πρόληψης.
 • 3ο βραβείο (χάλκινο): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να παραθέσουν και να εξηγήσουν μία (1) περίπτωση κινδύνου για το δέρμα και πώς αυτή μπορεί να προληφθεί.
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 • Απλό λευκό χαρτί και μολύβια
 • Πρότυπο σχέδιο Χέρι
 • Πρότυπο σχέδιο Κίνδυνοι για το δέρμα
 • Δελτίο βοήθειας για δασκάλους: κίνδυνοι για το δέρμα
 • Go to video

Για την μεταφόρτωση των παρεχόμενων πόρων, πηγαίνετε στη διεύθυνση: Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού