Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στο…Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: Πινακίδες υποχρέωσης / Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας

Η ταινία αυτή αποτελεί εισαγωγή στην σήμανση και στα σήματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Λειτουργεί ως ένας χρήσιμος οδηγός για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, καθώς επίσης και ως πολύτιμη υπενθύμιση προς τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Στην ταινία παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις στους χώρους εργασίας στις οποίες είναι σημαντική η ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας. Απευθύνεται σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, αλλά ιδίως σε νέους, στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια μαθησιακή δραστηριότητα στην τάξη σας;

Μάθημα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ βασίζεται σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι-ρόλων, το οποίο εισάγει τα παιδιά στο θέμα της βασικής σήμανσης για την ασφάλεια. Συγκεκριμένα τα βοηθά, στο να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν το νόημα των διαφορετικών σχημάτων και χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για τις πινακίδες ασφάλειας καθώς και στο να κατανοήσουν γιατί οι πινακίδες ασφάλειας τα βοηθούν να παραμείνουν ασφαλή.

Μαθησιακοί Στόχοι

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με μια σειρά από πινακίδες για την ασφάλεια και κατανόηση της σπουδαιότητας της χρήσης τους

Εκτίμηση του τρόπου απόδοσης συγκεκριμένων νοημάτων για την ασφάλεια μέσω των πινακίδων που τα αναπαριστούν

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με την ανάγκη χρήσης των πινακίδων ασφάλειας με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής

Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες, με σκοπό την αλληλοαξιολόγηση του επιπέδου της αποκτηθείσας γνώσης ως προς τη σημασία κάθε πινακίδας και του επιπέδου ανάπτυξης της σχετικής ικανότητας σε κάθε ομάδα

Χρησιμοποίηση μασκών για ένα παιχνίδι ζωντανής αναπαράστασης των πινακίδων ασφάλειας μέσα στην τάξη.

Unterrichtseinstieg

Δείξτε μια πινακίδα ασφάλειας και ρωτήστε τα παιδιά ποια είναι η σημασία της, πού μπορεί να την συναντήσει κανείς και γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούμε στις πληροφορίες ή οδηγίες που σχετίζονται με αυτή (π.χ. εξηγήστε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πινακίδες ασφάλειας). Ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε στα παιδιά:

 • Ποιες πινακίδες θυμούνται να έχουν δει στην περιοχή του σχολείου, στο σπίτι ή στο δρόμο;
 • Έχει τύχει ποτέ να αγνοήσουν τις οδηγίες μιας πινακίδας;

Συζητήστε μαζί τους για τους κινδύνους που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή και πώς αυτοί συσχετίζονται με συγκεκριμένες πινακίδες.

Δραστηριότητες

Διάρκεια: 40/45 λεπτά Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα: «Ο Napo στο…Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: Πινακίδες υποχρέωσης / Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας Θεματικές ενότητες της ταινίας «Ο Napo στο…Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια»: Εισαγωγή; Μπλέ κύκλος (Πινακίδες υποχρέωσης); Πινακίδα υποχρέωσης «Υποχρεωτική προστασία των αυτιών»;

Πράσινο τετράγωνο ή ορθογώνιο (Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας);

 • Πινακίδα διάσωσης «Οδός/Έξοδος κινδύνου» Προτεινόμενες δραστηριότητες: Συζητήστε το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας που είδαν τα παιδιά, τι συνέβη και γιατί. Φτιάξτε μια λίστα με ορισμένους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα μηνύματα των πινακίδων ασφάλειας.
 • Επιλέξτε να δείξετε στα παιδιά ορισμένες από τις πινακίδες ασφάλειας που συμπεριλαμβάνονται στην πλήρη σειρά των πινακίδων ασφάλειας (βλ. σχετική Κοινοτική Οδηγία και εθνική νομοθεσία για την ΑΥΕ όπως παρατίθενται στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο για τους εκπαιδευτικούς). Συζητήστε σχετικά με τους γενικούς κανόνες που αφορούν στο χρώμα και το σχήμα των πινακίδων ασφάλειας.
 • Ζητήσετε στα παιδιά να σχεδιάσουν ένα αντίγραφο από την κάθε πινακίδα ασφάλειας.
 • Εξηγήστε στα παιδιά το σκοπό / χρησιμότητα κάθε πινακίδας ασφάλειας καθώς και το διαφορετικό μήνυμα ή σημασία της καθεμιάς.
 • Αναθέσετε σε κάθε ομάδα παιδιών να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη πινακίδα ασφάλειας – π.χ. Μπλε Κύκλος ή Τετράγωνο/Ορθογώνιο– ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να εξοικειωθούν με το τι αυτή σημαίνει (Υποχρέωση για τον κύκλο, Πληροφορίες για Διάσωση/Βοήθεια ή Πυροσβεστικό υλικό/εξοπλισμό για το τετράγωνο/ορθογώνιο αντίστοιχα).
 • Φτιάξτε μάσκες που αναπαριστούν τις διαφορετικές πινακίδες ασφάλειας και προσαρμόστε τις σε επιμήκη ξύλινα στοιχεία, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τις κρατούν μπροστά από το πρόσωπό τους.
 • Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι πινακίδες θα μπορούσαν να «μιλήσουν» ή να ενεργήσουν ανάλογα, ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή η σημασία τους, π.χ. απαλή/ευγενική φωνή και ανάλογη γλώσσα του σώματος που εκφράζει την παροχή πληροφόρησης για διάσωση/βοήθεια, δυνατή φωνή με επίσημο ύφος και ανάλογη γλώσσα του σώματος που εκφράζει την υποχρέωση.
 • Συζητήστε με τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή και πώς αυτοί συσχετίζονται με ή αναπαριστώνται από συγκεκριμένες πινακίδες.
 • Τα θέματα αυτά μπορεί να έχουν επεξεργασθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό πριν από την ομαδική εργασία, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Ελέγξτε το σύνολο των παιδιών της τάξης για το επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν μέσω του μαθήματος σχετικά με το τι αναπαριστούν ή με το τι σημαίνουν οι διάφορες πινακίδες ασφάλειας καθώς και γιατί είναι σημαντική η χρήση τους.
 • Πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος μπορεί να αφορά στην απασχόληση των παιδιών με τη σημασία περισσότερων πινακίδων ασφάλειας ή την παρουσίαση και εξοικείωσή τους με ορισμένα απλά σήματα οδικής ασφάλειας. Μπορείτε ακόμα με τα παιδιά να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε πινακίδες ασφάλειας που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους του σχολείου σας.

Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος

 • Λαμβάνοντας υπόψη και άλλες γνωστές πινακίδες, όπως αυτές που παρατίθενται στην συνέχεια, φτιάξτε μια πινακίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον χώρο του σχολείου σας.

 • Αξιοποιώντας σχετικά επεισόδια από τις ταινίες Napo, εξηγήστε στα παιδιά τι είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), παρουσιάζοντάς τους προστατευτικά γυαλιά, κράνη, παπούτσια, ωτασπίδες, γάντια κ.α.

 Μια σειράαπό άλλες ταινίες Napo τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματοςμπορείτε να βρείτε εδώ:www.napofilm.net/el/napos-films

Αξιολόγηση

Ελέγξτε το επίπεδο κατανόησης των διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για τις πινακίδεςασφάλειας, με βάση την κλίμακα που παρατίθεται στην συνέχεια. Πολύ συχνά, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοιαξιολογούν το επίπεδο γνώσης που αποκτήθηκε μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση το ακόλουθοεργαλείο επιβράβευσης:

 • βραβείο (χρυσό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν την σημασία (5) πέντε τουλάχιστον διαφορετικών πινακίδων διάσωσης/βοήθειας και πινακίδων υποχρέωσης (τι σημαίνουν και γιατί ηχρήση τους έχει μεγάλη σπουδαιότητα).
 • βραβείο (αργυρό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν την σημασία (2) δύο διαφορετικών πινακίδων διάσωσης/βοήθειας και πινακίδων υποχρέωσης (τι σημαίνουν και γιατί η χρήση τους έχει μεγάλη σπουδαιότητα).
 • βραβείο (χάλκινο): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν την σημασία (1) μιας πινακίδας (τι σημαίνει και γιατί η χρήση της έχει μεγάλη σπουδαιότητα).
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 • Απλό λευκό χαρτί και χρωματιστά μολύβια για τη σχεδίαση των πινακίδων ασφάλειας
 • Χαρτόνι σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα και επιμήκη ξύλινα στοιχεία για την κατασκευή των μασκών
 • Πρότυπο σχήμα Μπλε Κύκλος (Σήμανση Υποχρέωσης)
 • Χαρτόνι σε μπλέ και πράσινο χρώμα και επιμήκη ξύλινα στοιχεία για την κατασκευή των μασκών
 • Δελτίο βοήθειας για δασκάλους: Υποχρεωτική σήμανση/Σήμανση διάσωσης
 • Πρότυπο σχήμαΠράσινο τετράγωνο (Σήμανση Διάσωσης)
 • Go to video

Για την μεταφόρτωση των παρεχόμενων πόρων, πηγαίνετε στη διεύθυνση: Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού