Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αξιολογήστε τους κινδύνους της επαναλαμβανόμενης εργασίας

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και σχολιάζουν μια σκηνή με τον Napo στην οποία εξετάζεται η ταχύρρυθμη επαναλαμβανόμενη εργασία και οι επιπτώσεις της.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • τις επιπτώσεις των εργασιών που απαιτούν σημαντική σωματική προσπάθεια, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και κακή στάση του σώματος για τον εργαζόμενο (ε,δ,π)
 • την ανάγκη στάθμισης των επιπτώσεων των επιχειρηματικών αποφάσεων στην υγεία των εργαζομένων (δ,π)
 • την ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ παραγωγικότητας, επίπονης εργασίας, ασφάλειας και υγείας, και βιωσιμότητας (δ,π)
 • πώς να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές στην υγεία των εργαζομένων (ε)
 • πώς να παρακολουθούν τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές (δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ. Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές. Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, ο συντονιστής μπορεί να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε μια άσκηση σύγκρισης και αντιπαραβολής με τη σκηνή στο εργοστάσιο από τη βουβή ταινία "Μοντέρνοι καιροί" με τον Τσάρλι Τσάπλιν που είναι διαθέσιμη στο You Tube.

Οι ερωτήσεις παραμένουν ίδιες ανεξάρτητα από την προβολή ή όχι του αποσπάσματος της ταινίας:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Πρόκειται για καλή δουλειά και, αν όχι, γιατί; (ε,δ,π)
 • Το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό και, αν όχι, γιατί; (ε,δ,π)
 • Ποιες μορφές ΜΣΠ θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον; (ε,δ,π)
 • Ποια στοιχεία είναι οικεία από τον δικό σας χώρο εργασίας; (ε,δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Κατά την άποψή σας, οι εργαζόμενοι ή/και οι συνάδελφοί σας «διατρέχουν κίνδυνο» και πώς μπορείτε να συμβάλετε σε αλλαγές; (ε,δ,π)
 • Πώς μπορείτε να δώσετε φωνή σε όλους τους εργαζομένους του οργανισμού σας προκειμένου να συμβάλουν σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον; (δ,π)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναγνωρίσουν εργασίες που ενέχουν σημαντική σωματική προσπάθεια, επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κακή στάση του σώματος.
 • Οι συμμετέχοντες κατανοούν τα οφέλη που παρέχει ο έλεγχος των κινδύνων από εργασίες με σημαντική σωματική προσπάθεια, επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κακή στάση του σώματος.
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 • Flipchart and pens
 • 'Modern Times' factory work silent film clip with Charlie Chaplin available on YouTube (optional)
 • Go to video