Ļaujiet iekārtai mazināt slodzi uz ķermeni

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un apspriež Napo epizodi, kurā apskatīta mehānisko palīgierīču izmantošana drošai smagumu pārvietošanai.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • To, cik svarīgi ir savlaicīgi novērtēt smagumu un izvairīties no manuālas objektu celšanas. (d, v, u)
 • Kad ir veikta smaguma novērtēšana, kā identificēt pareizu mehānisko palīglīdzekli, ar kuru smagumu iespējams pārvietot droši? (d, v, u)
 • To, cik svarīgi ir ziņot par agrīniem simptomiem. (d, v, u)
 • Kāpēc viņiem šīs zināšanas būtu jāpielieto gan darbā, gan ārpus tā. (d, v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību.  Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

Jautājumi, kas jāapsver

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Vai atpazīstat šādu situāciju savā darbavietā? (d)
 • Darba vidē ieviešot mehāniskas palīgierīces, kādi apsvērumi jāņem vērā? (d, v, u)
 • Kā jūs mudināt darbiniekus izmantot nodrošinātās mehāniskās palīgierīces? (v, u)
 • Kā jūs nodrošināt, ka jūsu uzņēmums ņem vērā jaunas norises smagumu mehāniskās celšanas tehnoloģiju jomā un tās piemēro darbavietā? (v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai varat izskaidrot, kāpēc ir svarīgi veltīt laiku tam, lai identificētu ar manuālas smagumu celšanas darbībām saistītus apdraudējumus? (d, v, u)
 • Vai varat izskaidrot, kāda ir pievienotā vērtība komandas pieejai, lai novērtētu smagumus un izvēlētos kontroles pasākumus? (d, v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var izskaidrot īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus no mehānisko palīgierīču izmantošanas gan personīgajā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)
Nepieciešamie materiāli