Izmenjava znanj in spretnosti ter izkušenj

Pri tej vaji si udeleženci ogledajo prizor iz Napovega filma, ki prikazuje nevarnosti rokovanja z bremeni in poudarja, kako pomembno je v zvezi z varnim rokovanjem z bremeni prisluhniti izkušenim sodelavcem in se učiti od njih. Nato razpravljajo o tem.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • koristmi vzdržnega delovnega življenja (d, v, p);
 • kako pomembno je prisluhniti sodelavcem in se učiti od njih (d, v, p);
 • pomenu usposabljanja o varnem rokovanju z bremeni za zaščito zdravstvenega stanja delavca. (d, v, n);
 • kako lahko s pomočjo učenja iz izkušenj ublažimo vpliv slabo zasnovanega rokovanja z bremeni, in sicer z osebnega in organizacijskega vidika (d, v, n).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj. Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
  • Ali pri vsakodnevnem delu uporabljate tehnike varnega rokovanja z bremeni in ali k temu spodbujate tudi sodelavce? (d, v, n)
  • Kako pomagate novo zaposlenim delavcem, ki se vključijo v vaše delovno okolje, pri varnem premeščanju predmetov in delu z njimi brez tveganj za zdravje pomagate? (d)
 • Kako zagotavljate, da so vsi delavci usposobljeni za varno premeščanje predmetov in delo z njimi brez tveganj za zdravje? (v, n)
 • Če so za zmanjševanje tveganja poškodb na voljo pripomočki za delo, kako zagotavljate, da se pravilno uporabljajo? (v, n)
 • Katere priložnosti bi po vašem mnenju zagotovilo sodelovanje ljudi različnih starosti? (d, v, n)
 • Kateri izzivi bi lahko nastali kot posledica sodelovanja ljudi različnih starosti in kako bi se spopadli z njimi? (d, v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali se zavedate vrednosti medgeneracijskega mentorstva na svojem delovnem mestu? (v, n)
 • Ali znate pojasniti pomen zagotavljanja, da vsi delavci, zlasti mlajši, razumejo kratko-, srednje- in dolgoročni vpliv kostno-mišičnih obolenj? (d, v, n)
Ocena
 • Udeleženci znajo pojasniti koristi varnega dela ter kratko- in dolgoročne koristi medgeneracijskega mentorstva na osebni in organizacijski ravni. (d, v, n)
Potrebni pripomočki