Hoppa till huvudinnehåll

Om Napo

Hur Napo kom till

Napo är en originell idé som utvecklats av en grupp kommunikatörer på arbetsmiljöområdet för att tillgodose behovet av bra informationsprodukter av hög kvalitet på arbetsmiljöområdet. Målsättningen är att övervinna de nationella gränserna och ta upp frågor som rör olika kulturer, språk och praktiska behov på arbetsplatserna. Filmerna är inte avsedda att ge heltäckande information om ett ämnesområde och de ska heller inte ses som utbildningsfilmer. Tanken är att Napo och hans vänner ska spela rollen som aptitretare för arbetsmilöfrågor genom vinnande personligheter, roande berättelser, humor och en lättsam ton. ”Säkerhet med ett leende” är Napos bidrag till säkrare, hälsosammare och bättre arbetsplatser. Varje film är framtagen i samproduktion mellan ett antal europeiska organisationer. Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao i Spanien har finansierat utvecklingen av webbplatsen.

Bakgrund

Napofilmkonsortiet bildades i samband med Europeiska arbetsmiljöåret 1992/1993 och europeiska filmfestivaler som Europeiska kommissionen anordnat.

Kommissionen stödde filmfestivalerna då man ansåg att det var möjligt att identifiera och anpassa de bästa filmerna för användning i hela EU. Detta visade sig dock vara svårt. Många filmer gjordes av kommersiella produktionsbolag som inte ville avstå från sina rättigheter. Kulturskillnader innebar att filmerna på grund av bilder, handling och utformning var svåra att anpassa och överföra över nationsgränserna.

Efter filmfestivalen i Strasbourg 1995 träffades fyra experter på aktiv kommunikation från Frankrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien för att diskutera hur man skulle kunna gå till väga för att beställa och producera en film för användning i hela Europa. 

Napokonsortiet består för närvarande av följande medlemmar: AUVA (Österrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), EU-Osha (Bilbao, Spanien), INAIL (Italien), INRS (Frankrike) och TNO (Nederländerna).

Teamet bakom filmerna

Eric Scandella har skrivit manus till Napofilmerna och regisserat dem för Via Storia.

3D-animationen produceras av Fabrice Barbey för Protozoaire.

Originalmusiken har komponerats av Henri Muller.

Napo föds

Gruppen satte ihop ett förslag, en specifikation och en anbudsinfordran för produktion av en film om säkerhetsskyltar. Två produktionsbolag från samma land blev uttagna och uppmanades att komma in med förslag. Via Storia, ett franskt bolag från Strasbourg, fick kontraktet. Napo var född!

Den första filmen, ”Bästa skyltar”, utmärkte sig vid EU-filmfestivalen i Edinburgh 1998 och har även vunnit priser vid världskongressen i Sao Paulo 1999, liksom vid nationella filmfestivaler i Frankrike och Tyskland.

År 2003 uttryckte Europeiska arbetsmiljöbyrån intresse för en tredje film som skulle backa upp europeiska arbetsmiljöveckan på temat farliga ämnen. Man nådde en överenskommelse med konsortiet som innebar att arbetsmiljöbyrån fick rätt att distribuera masterkopior av filmen till alla medlemsstater samt kandidat- och Eftaländer, med tydliga villkor för icke-exklusiv användning, rättigheter och kostnader. Sedan dess har samarbetet fortsatt.