Hoppa till huvudinnehåll

Rättigheter och tillstånd

Napo-filmerna ägs av Via Storia, produktionsbolaget med säte i Strasbourg i Frankrike, och Napo-konsortiet som finansierar och producerar filmerna för en liten grupp europeiska arbetsmiljöorganisationer: AUVA (Österrike); CIOP (Polen); DGUV (Tyskland); INAIL (Italien); INRS (Frankrike); TNO (Nederländerna) och SUVA (Schweiz). Dessutom har Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ett avtal med DGUV (på konsortiets vägnar) om att få reproducera och tillhandahålla kopior av Napo-filmerna till nationella kontaktpunkter i samtliga EU-medlemsstater, kandidat- och Eftaländer.

Upphovsrätt

Upphovsrätten innehas av Via Storia.

Napo-konsortiet åtnjuter vissa rättigheter som medproducent, bland annat fullständiga rättigheter att utan tidsbegränsning använda filmerna inom arbetsområdet för sina institutioner och att få masterband från vilka de kan reproducera kopior.

Rättigheter

Napo-filmerna eller enskilda scener från filmerna får användas fritt för undervisning och utbildning och för att öka medvetenheten utan att något tillstånd behöver sökas hos Napo-konsortiet.

Enskilda scener från Napo-filmerna får också användas i PowerPoint-presentationer och på intranätplatser med ett lämpligt erkännande till producenterna i form av en slutruta som kan laddas ner här.

Dessa rättigheter gäller inte:

  • redigering, omarbetning eller modifiering av filmerna,

  • användning av filmerna eller scener ur filmerna i andra film- eller videoproduktioner,

  • användning av filmerna eller scener ur filmerna för annonsering, pr eller reklam,

  • duplicering, distribution eller försäljning av kopior av filmerna,

  • publicering av Napo-filmerna på Internetwebbplatser,

  • inklusive filmer eller scener ur filmer i multimedieproduktioner, om inte särskilt tillstånd erhållits.

Napo-konsortiet tillåter länkar till Napo-webbplatsens hemsida www.napofilm.net, men godkänner inte att Napo-filmerna finns på andra webbplatser.

Napo-figuren får endast användas direkt vid pr för filmen. Det är inte tillåtet att använda Napo eller någon annan Napo-bild i allmän reklam, pr eller publicering för arbetsmiljöfrågor.

Förfrågningar och frågor

Alla andra förfrågningar och frågor ska ställas till Napo-konsortiet. Kontakta oss via e-post på kontaktformulär